avatarbadge

Lưu Thái Quỳnh Chi

Thông tin tác giả

Sinh viên năm cuối khoa Dược đang theo học tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Có khả năng tìm kiếm, và kiểm tra các thông tin y khoa, cũng như xác thực độ tin cậy. Quỳnh Chi đã từng có kinh nghiệm được thực tập ở khoa Dược bệnh viện quận 11 và bộ phận QA tại công ty Sanofi Việt Nam.