avatarbadge

Hoa Vũ

Thông tin tác giả

Cô có tên đầy đủ là Vũ Thị Tuyết Hoa. Cô tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngân Hàng và theo đuổi nghiệp giảng dạy thế nhưng lại khám ra bản thân mình thích viết lách. Cô đang học hỏi và đang dần hoàn thiện khả năng viết lách của mình khi làm việc tại Hello Bacsi.

2013-2017: Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh trường Đại Học Ngân Hàng 2017 – 2910: Giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm AIES
Hiện tại: Content Creator tại Hello Bacsi