avatarbadge

Vy Nguyễn

Thông tin tác giả

Với kinh nghiệm và đam mê tìm hiểu các chủ đề về chăm sóc sức khỏe, mình mong muốn có thể truyền tải các thông tin y khoa chất lượng, uy tín nhất đến với mọi người. Từ đó, giúp cho người đọc nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe, cũng như biết cách tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cho cả những người xung quanh.

Thông tin xác thực