avatarbadge

Linh Do

Thông tin tác giả

Chuyên viên Nội dung Đỗ Khánh Linh đã có gần 3 năm kinh nghiệm viết kiến thức sức khỏe thể chất và tâm lý dành cho phụ nữ, cha mẹ và những phương pháp nuôi dạy con hiệu quả.

Hiện tại, chị đang viết bài cho trang Hello Bacsi với mong muốn cung cấp các thông tin khoa học, thiết thực để giúp mọi người, mọi gia đình chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện nhất.

Thông tin xác thực