avatarbadge

Thảo Nguyễn

Thông tin tác giả

Thu Thảo hiện đang là Branded Content tại Hello Bacsi, có đam mê sâu sắc trong việc đem đến những thông tin chính xác, cô đọng và dễ hiểu cho người đọc. Cô đã từng có khoảng thời gian làm việc tại NGO, agency marketing và freelancer content trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và sức khỏe.