avatarbadge

Trần Lê Phương Uyên

Thông tin tác giả

• Thực tập và làm việc tại Hello Bacsi từ 2017-2021 • Phụ trách sáng tạo và biên tập bài viết trong các chuyên mục như Mang thai, Nuôi dạy con, Sống khoẻ