avatarbadge

Trần Thùy Linh

Thông tin tác giả

Với kinh nghiệm hơn 1 năm viết nội dung về sức khoẻ thể chất và tâm lý, đặc biệt là kiến thức da liễu, Linh Trần mong muốn cung cấp các thông tin khoa học, thiết thực, chính xác và dễ tiếp cận. Từ đó, giúp các bạn đọc có những nội dung bổ ích và áp dụng được trong cuộc sống!