Bác sĩ Bùi Khánh Hà

Y học cổ truyền · Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Y học cổ truyền Bùi Khánh Hà, tốt nghiệp đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Đã từng làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh. Từng hợp tác viết bài tư vấn sức khoẻ với một số trang web, là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường trung cấp Y học cổ truyền.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Thạc sỹ Y học cổ truyền

  Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

 • Bác sĩ Y học cổ truyền

  Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ điều trị

  Viện Y dược học dân tộc TPHCM

 • Bác sĩ điều trị

  Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng