Bác sĩ Dương Thị Thùy Dung

Tâm thần · Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Dương Thị Thùy Dung tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM, hiện là bác sĩ nội trú- chuyên ngành Tâm thần- Đại học Y dược TPHCM. BS Dung cũng là thành viên nhóm Nghiên cứu tối ưu hoá điều trị trầm cảm, có tham gia công tác khám chữa bệnh tại Đơn vị Tâm thần kinh BV Nguyễn Tri Phương. Hiện, BS Dương Thị Thùy Dung đang cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Tâm lý – Tâm thần.

Thông tin xác thực

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ nội trú- chuyên ngành Tâm thần

    Đại học Y dược TP. HCM

  • Bác sĩ điều trị

    Đơn vị Tâm thần kinh BV Nguyễn Tri Phương

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng