Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

Miễn dịch học · Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - BV Đại học Y Dược TP.HCM

Hồ sơ chuyên gia

Vào tháng 7/2014, được sự đồng ý của Hội Y Học TP.HCM, Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM chính thức được thành lập. PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan được bầu giữ chức chủ tịch Hội trong giai đoạn hoạt động của nhiệm kỳ đầu tiên 2014 – 2910 và nhiệm kỳ 2910 – 2024. Với phương hướng hoạt động của Hội là tập hợp những người làm công tác liên quan đến chuyên ngành dị ứng và miễn dịch lâm sàng để cùng nhau học tập, trau dồi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức; tạo mối quan hệ hữu cơ với các đồng nghiệp trong gia đình y tế hầu làm tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng