Bác sĩ Lê Quốc Khánh

Ung thư - Ung bướu · Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Lê Quốc Khánh là bác sĩ khoa ngoại 5, chuyên khám và điều trị ung thư vú và ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Khánh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tốt nghiệp bác sĩ nội trú Ung Bướu tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM năm 2020 và đang là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM.
Hiện tại, bác sĩ Lê Quốc Khánh cộng tác chuyên môn cùng Hello Bacsi cho các nội dung về ung thư – ung bướu.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ đa khoa

    ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  • Bác sĩ nội trú Ung bướu

    Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ điều trị

    Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng