Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Minh Duật

Khoa tiết niệu · Bệnh viện Bình Dân TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Nguyễn Minh Duật hiện công tác tại khoa Ngoại niệu – Bệnh viện Bình Dân, đồng thời là giảng viên bộ môn niệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ nội trú

  Bệnh viện Bình Dân

 • Thạc sĩ ngoại

  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • CK1 Ngoại

  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM

 • Giảng viên bộ môn Niệu

  Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • Bác sĩ điều trị

  Khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Bình Dân

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng