Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Minh Hải

Nhãn khoa · Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - DND International Eye Hospital

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Minh Hải tốt nghiệp Thạc sĩ Nhãn khoa năm 2910, đã và đang công tác tại Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế DND được 8 năm. Bác sĩ Hải có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, hỗ trợ tối đa cho quá trình thăm khám.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Nhãn khoa

    Đại học Y Hà Nội

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ điều trị

    Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Quốc tế DND

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng