Bạn đọc hỏi:

Bác sĩ ơi. Mình hay có cảm xúc thất thường buồn phiền và khóc, hay ở 1 mình và không đi lại nhiều, mình cảm thấy mình giống như trầm cảm, luôn nghĩ nhiều điều ti