Thạc sĩ Dược học Nguyễn Thị Hương

Dược · Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Hương tốt nghiệp loại giỏi tại Trường đại học Dược Hà Nội, hiện có 7,5 năm kinh nghiệm công tác trong ngành dược. DS Hương hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế. Đồng thời cũng tham gia hoạt động xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc, các hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công bố mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Thạc sĩ dược học

  Trường đại học Dược Hà Nội

 • Dược sĩ đại học

  Trường đại học Dược Hà Nội

KINH NGHIỆM

 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc (thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế) kiêm Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc

  Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

 • Phó giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm & thực phẩm

  Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

  Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

 • Kiêm Phó giám đốc phụ trách sản xuất mỹ phẩm

  Công ty cổ phần Elemento Việt Nam

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng