Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Sương

Tâm thần · Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Sương đang công tác tại phòng khám ngoại trú và nội trú khoa nội thần kinh bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài ra, BS Thu Sương cũng tham gia nghiên cứu Tối ưu hóa điều trị trầm cảm của Ths.Bs. Lê Nguyễn Thụy Phương, là trợ giảng cho giảng viên bộ môn Tâm Thần trường ĐH y dược TPHCM. Hiện tại, BS Thu Sương cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Tâm lý – Tâm thần.

Thông tin xác thực

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ

    Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

  • Trợ giảng

    Bộ môn Tâm Thần, ĐH Y dược TP. HCM

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng