Bác sĩ Nguyễn Thiên Hưng

Tâm thần · Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa của trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, BS Nguyễn Thiên Hưng tiếp tục theo chương trình bác sĩ nội trú, chuyên ngành tâm thần cũng tại Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập và thực hành lâm sàng, BS Hưng có cơ hội tiếp cận và hiểu biết thêm về các rối loạn tâm thần cũng như sự ảnh hưởng về chất lượng cuộc sống mà nó gây ra cho người bệnh. Hiện tại, BS Nguyễn Thiên Hưng đang cộng tác cho Hello Bacsi ở chuyên mục Tâm lý – Tâm thần.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ Đa khoa

    Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

  • Bác sĩ nội trú Bộ môn Tâm thần

    Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng