Bác sĩ CK2 Nguyễn Trịnh Liên Hương

Nội khoa - Nội tổng quát · Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ CK2 Nguyễn Trịnh Liên Hương công tác tại Bệnh viện 30/4 từ 2008_2011, từ 2012_2016 BS Hương làm việc tại khoa Hồi sức – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương,từ 2016_2022 làm tại khoa Hô hấp – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hiện BS Hương công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • CK2 nội tổng quát

  Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • CK1 nội tổng quát

  Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • Y đa khoa

  Đại học y dược TPHCM

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ

  Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

 • Bác sĩ

  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 • Bác sĩ

  Bệnh viện 30/4

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng