Tham vấn viên tâm lý Phạm Tiến Dũng

Tham vấn tâm lý · Psychub

Hồ sơ chuyên gia

Anh Phạm Tiến Dũng là Thạc sĩ chuyên ngành Tham vấn tâm lý tại Đại học Texas State, San Marcos, Texas (Hoa Kỳ), đồng thời là thành viên Hiệp hội danh dự của ngành Tâm lý học Mỹ.

Trong 4 năm làm nghề, anh Phạm Tiến Dũng đã tham vấn và trị liệu cho nhiều cá nhân/gia đình với các vấn đề trong mối quan hệ/công việc/những rối nhiễu tâm lý như lo âu, trầm cảm, lưỡng cực. Bên cạnh đó, anh cũng hỗ trợ huấn luyện/đào tạo chuyên môn cho sinh viên và những người làm nghề khác, giúp họ nâng cao kiến thức/kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng. Một ưu tiên khác của anh là việc phổ quát kiến thức về tâm lý cho cộng đồng, thông qua những workshops và opentalks, giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về những chủ đề/vấn đề trong tâm lý.

Hiện tại, anh Dũng cộng tác cùng Hello Bacsi cho các bài viết liên quan đến tâm lý con người, thuộc chuyên mục Tâm lý – Tâm thần.

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng