Chuyên gia Dinh dưỡng - Thể hình Phil Kelly

Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống · Body Expert Systems

Hồ sơ chuyên gia

Phill Kelly là chuyên gia thể hình và là người thành lập KiwiFitness: Body Expert Systems. Phil đã trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm từ hơn 15 năm làm việc tại các trung tâm và công ty hàng đầu về thể hình – dinh dưỡng, nơi đã hướng dẫn, đánh giá và hỗ trợ Phil trở thành một trong những chuyên gia sức khỏe và huấn luyện viên thể hình đứng đầu trong ngành.

Phil hiện đang mở các chương trình đào tạo và hướng dẫn thực tập dành cho chuyên gia thể hình tương lai với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành thể hình – dinh dưỡng cũng như sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng