Tiến sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Trần Ngọc Ánh

Hồ sơ chuyên gia

Tiến sĩ – Bác sĩ Da liễu Trần Ngọc Ánh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại trường Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh năm 1987 và nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Da liễu tại Đại học Y dược Hà Nội năm 2010. Từ năm 1991 đến nay, chị công tác tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp Hồ Chí minh với cương vị là giảng viên và phó trưởng bộ môn Da Liễu và là bác sĩ Da liễu tại Bệnh viện Da liễu Tp Hồ Chí minh.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ Đa khoa

  Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

 • Tiến sĩ chuyên ngành Da liễu

  Đại học Y dược Hà Nội

KINH NGHIỆM

 • Giảng viên và phó trưởng bộ môn Da liễu

  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • Bác sĩ điều trị

  Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng