Bác sĩ Trần Văn Đồng

Nhi khoa · Bệnh Viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Văn Đồng tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2014, đang công tác tại Khoa Nội Nhi Bệnh Viện Sản Nhi Vĩnh Phúc từ tháng 7/2021 đến nay. Hiện tại, BS Đồng cộng tác cùng Hello Bacsi cho các nội dung liên quan đến sức khỏe trẻ em – chuyên mục Nhi khoa.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Các chứng chỉ Nhi khoa

    Bệnh viện Nhi Trung ương

  • BS Đa khoa

    Đại học Y dược Hải Phòng

KINH NGHIỆM

  • BS khoa Nội nhi

    Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng