Bác sĩ Trương Tấn Hưng

Y học cổ truyền · Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Bắc Giang

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trương Tấn Hưng, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1960 tại Bắc Giang, là bác sĩ chuyên khoa cấp II về y học cổ truyền. Bác sĩ Trương Tấn Hưng là người có niềm đam mê cháy bỏng với nền y học nước nhà với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện y học cổ truyền Bắc Giang. Hiện nay, bác sĩ còn đang là chuyên gia y tế tại học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích.

Kinh nghiệm/ Hành trình làm việc

Học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích

Chuyên gia y tế tại Maputo, Mozambique

Là thầy giáo, thầy thuốc chuyên ngành về y học cổ truyền của Việt Nam tại Mô Dăm Bích

Trường Đại học Y Hà nội

2000-2002 : Bác sĩ chuyên khoa cấp II YHCT · YHCT · Hà Nội, Việt Nam

Bác sĩ chuyên khoa cấp I YHCT

Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Khóa 1989 · Đa khoa · Thái Nguyên

Học đa khoa về tây y

Bác sĩ Trương Tấn Hưng tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết về chuyên đề y học cổ truyền.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II YHCT

  Trường Đại học Y Hà nội

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I YHCT

  Trường Đại học Y Hà nội

 • Đa khoa

  Đại Học Y Dược Thái Nguyên

KINH NGHIỆM

 • Chuyên gia y tế

  Học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích

 • Bác sĩ

  Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Giang

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng