Bác sĩ CKI Võ Thị Nhung

Y học cổ truyền · Quân Y Viện 7A

Hồ sơ chuyên gia

Tiểu sử BS Võ Thị Nhung:
2010-2016: Học bác sĩ y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
2016-2018: Học chứng chỉ hành nghề bác sĩ tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.
2910- 2021: Học bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam.

Hiện tại, BS Võ Thị Nhung cộng tác cho Hello Bacsi để tham vấn các bài viết về bệnh học, dược liệu.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ CKI Y học cổ truyền

  Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

 • Bác sĩ

  Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

 • Bác sĩ Y học cổ truyền

  Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ

  Bệnh viện Quân y 7A

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng