Bác sĩ CKII Vũ Hải Long

Tai - Mũi - Họng · Bệnh viện Nhân dân 115

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Vũ Hải Long tốt nghiệp bác sĩ nội trú năm 1983, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 năm 2005. Từ năm 2005 đến 2020, bác sĩ Long giữ chức vụ Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhân dân 115.

Bác sĩ Vũ Hải Long có 15 công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu. Trong suốt 38 năm cống hiến cho y học, bác sĩ Long đã được trao nhiều bằng khen, giấy khen, chiến sĩ thi đua của UBND TP, sở Y tế và Bệnh viện.

Hiện tại, bác sĩ Vũ Hải Long đang cộng tác tham vấn y khoa cho Hello Bacsi ở chuyên mục Bệnh Tai Mũi Họng cũng như các bài viết liên quan đến chuyên môn.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bằng bác sĩ chuyên khoa 1 năm 1989

  • Bằng bác sĩ chuyên khoa 2 năm 2002

KINH NGHIỆM

  • BS Trưởng khoa Tai mũi họng

    Bệnh viện Nhân dân 115

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng