Bạn đọc hỏi:

Chuyên gia ơi, buổi sáng mà không muốn ăn gì. Mình uống 1 cốc ca cao nóng có ổn không ạ?


Bác sĩ trả lời:

Chào bạn, cảm ơn