health-tool-icon

Tăng cân trong thai kỳ

Công cụ này được dành riêng cho phụ nữ muốn biết phạm vi tăng cân lành mạnh của mình trong thời kỳ mang thai là bao nhiêu dựa trên cân nặng của họ trước khi mang thai.

Tham vấn y khoa: Bác sĩ Tạ Trung Kiên ngày 27/09/2021

Bạn đang kiểm tra cho

Bạn đang mang thai bao nhiêu tuần?

28
advertisement iconQuảng cáo
Chuyên mục
Công cụ
Cộng đồng
Xem thêm