avatarbadge

Dung Nguyễn

Thông tin tác giả

Dung Nguyễn có hơn 3 năm làm việc trong ngành truyền thông – marketing ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô từng hợp tác với nhiều đơn vị giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các agency truyền thông kỹ thuật số. Với khả năng viết lách và yêu thích sáng tạo nội dung trong lĩnh vực sức khỏe, Dung Nguyễn nghiên cứu, lên kế hoạch phát triển những nội dung chất lượng, hữu ích, thiết thực đến bạn đọc. Hiện tại, Dung là cộng tác viên sản xuất nội dung cho Hello Bacsi.