Bác sĩ Đặng Thuỳ Linh

Da liễu · Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Đặng Thùy Linh  đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hiện đang theo học thạc sĩ chuyên khoa da liễu tại trường Đại học y dược Cần Thơ.

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ da liễu

    Đại học y dược Cần Thơ

  • Bác sĩ đa khoa

    Đại học Trà Vinh