Thạc sĩ - Dược sĩ - Giảng viên Lê Thị Mai

Dược · Đại học Nguyễn Tất Thành

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai có 9 năm kinh nghiệm trong dược lâm sàng cũng như lĩnh vực nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó chuyên sâu nhất về các thông tin sức khỏe phổ thông, thuốc kháng sinh, bệnh học tổng quan, đái tháo đường và ung thư ung bướu.

Tại Hello Bacsi, Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai đã tham vấn y khoa cho các nội dung liên quan và là Chuyên gia tư vấn tại Cộng đồng Tiểu đường từ 2022 – 2023.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Dược sĩ

  Đại học Y dược TP HCM

 • Thạc sĩ dược lý dược lâm sàng

  Đại học Y dược TP HCM

KINH NGHIỆM

 • Giảng viên

  Đại Học Công nghệ TP HCM

 • Giảng viên bộ môn dược lâm sàng

  Đại học Nguyễn Tất Thành

Bài viết liên quan