Bác sĩ Mai Thị Trâm Anh

Tai - Mũi - Họng · Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Mai Thị Trâm Anh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Hiện bác sĩ đang là Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng tại đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc tham gia công tác khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, bác sĩ còn tham gia dịch thuật các đầu sách chuyên ngành uy tín cũng như tham gia nghiên cứu khoa học ở các bệnh viện lớn hàng đầu miền Nam về chuyên ngành Tai Mũi Họng. Bác sĩ có thể sử dụng thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ Y khoa

  Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ thực hành

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • Bác sĩ thực hành

  Bệnh viện Đại học Y dược

 • Bác sĩ thực hành

  Bệnh viện Tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh

 • Bác sĩ thực hành

  Bệnh viện Nhi đồng 1

 • Bác sĩ phòng chống dịch Covid-19

  Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh 01

 • Bác sĩ phòng chống dịch Covid-19

  Bệnh viện Hồi sức Covid 19

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

 • Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Bình Chánh về những hoạt động tích cực tham gia phòng chống dịch Covid 19