Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đức Mạnh

Tim mạch · Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đức Mạnh từng làm việc và thực hành tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. Bác sĩ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Các lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

 • Tư vấn các bệnh lí tim mạch
 • Tư vấn về các phương pháp phòng và điều trị bệnh lí tim mạch và nội khoa
 • Hồ trợ tư vấn sức khoẻ nội khoa chung

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

  Bác sĩ nội khoa - nội tim mạch

 • Bác sĩ đa khoa

  Khoa Y Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ thực hành khám & điều trị

  Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh