Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Ngọc Thái

Khoa tiết niệu · Bệnh viện Bình Dân TP HCM