Dược sĩ Nguyễn Nhật Thiên Tú

Dược · Khoa Y - Đại học quốc gia TP.HCM

Hồ sơ chuyên gia

Dược sĩ Nguyễn Nhật Thiên Tú đã từng làm công tác dược lâm sàng tại các bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang. Dược sĩ Tú cũng là cộng tác viên nội dung sức khỏe từng tham gia cộng tác viết bài/dịch thuật/hiệu đính các nội dung chuyên ngành cho nhân viên y tế trên một số trang web.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Thạc sĩ Dược lý - Dược lâm sàng - Khóa 2020-2022

  Đại học Y Dược TP.HCM

 • Dược sĩ đại học

  Đại học Y Dược TP.HCM

KINH NGHIỆM

 • Dược sĩ lâm sàng

  Bệnh viện Nhi Đồng 2

 • Dược sĩ lâm sàng

  Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang

 • Trợ giảng bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

  Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM