Tiến sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Vũ Xuân Thành

Chỉnh hình · Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Hồ sơ chuyên gia

Tiến sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Vũ Xuân Thành tham gia nhiều khóa học y tế ở Hàn Quốc, là hội viên của các Hiệp hội Y tế trong nước và quốc tế như Hội Chấn thương Chỉnh hình thế giới (SICOT), Hội phẫu thuật bàn tay thế giới (IFSSH), Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam… Tại Hello Bacsi, Tiến sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Vũ Xuân Thành tham vấn y khoa các bài viết về chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Tiến sĩ y học ngành Chấn thương Chỉnh hình và tạo hình

  Đại học Y Dược TP. HCM

 • Cao học ngành Chấn thương Chỉnh hình

  Đại học Y Dược TP. HCM

 • Bác sĩ Nội trú Chấn thương Chỉnh hình

  Đại học Y Dược TP. HCM

 • Bác sĩ Y khoa

  Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM

 • BS điều trị tại khoa Chi trên

  Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP. HCM

 • BS khoa Khám bệnh

  Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM

 • Giảng viên bộ môn Chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng

  Đại học Y dược TP. HCM

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng